Tellimistingimused

Enne tellimist tutvuge palun nutibeebi.ee mänguasjade e-poe tellimis- ja tarnetingimustega ning privaatsuspoliitikaga. Kinnitades tellimuse, nõustute eelnimetatud tingimustega. Küsimuste korral võtke kindlasti ühendust telefoni (+372 5016 847) või e-posti (info (at) nutibeebi.ee) teel.

Nutibeebi.ee e-poe omanik on juriidiline isik Fivecat Trade OÜ (edaspidi müüja.), registrikoodiga 12537165. Meie e-poest ostes kehtivad teile kõik Eesti seadusandlusest tulenevad tarbijaõigused- ning kohustused, mille kohta leiate rohkem infot tarbijakaitse kodulehelt aadressil http://www.tarbijakaitseamet.ee.

1. Kauba tellimine
1.2 Kinnitades tellimuse kinnitab ostja , et on tutvunud ning nõustunud nutibeebi.ee e-poe tellimis- ja tarnetingimustega ning privaatsuspoliitikaga ja sõlmib müüjaga kehtiva ostu-müügilepingu.

2. Internetist ostetud kaupade 14-päevane tagastamisõigus
2.1 Internetist ostetud kaupade puhul on ostjal õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul, arvestades päevast, millal kaup temani jõudis.
  2.1.1 Ostja on kohustatud teavitama müüjat lepingust taganemisest ning kauba tagastamisest kirjalikult e-posti aadressil info (at) nutibeebi.ee.
2.2 Lepingust taganemise korral katab ostja kauba tagastamise kulud kuni 10 euro ulatuses.
2.3 Lepingust taganemise ning kauba tagastamise korral tagastab müüja ostjale raha hiljemalt 30 päeva jooksul.

3. Puudus(t)ega kauba tagastamine
3.1 Ostjal on õigus kauba puudus(t)e ilmnemise korral esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates ostmise päevast.
3.1.1 Ostjal on kohustus teavitada müüjat puudus(t)e ilmnemisest esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul.
3.2 Puudus(t)e tekkimise põhjuste tõendamise kohustus esimesel kuuel kuul pärast ostu sooritamist on müüjal ning pärast kuue kuu möödumist ostjal.
3.3 Puudus(t)e ilmnemisel on müüjal kohustus kaup parandada või asendada.
  3.3.1 Kui see pole võimalik või pole müüja seda mõistliku aja jooksul teinud, on ostjal õigus nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganeda.
3.4 Kauba mittesihipärase kasutamise, valede hoiustamistingimuste või muude ostja süül tekkinud puudus(t)e korral ei ole müüja vastutav.

4. Garantii
4.1 Garantiitingimused on olemasolul välja toodud tooteinfos.

5. Ostja kohustused
5.1 Ostja kohustub tutvuma kauba kasutusjuhendiga ning pidama kinni sealsetest nõuetest ja soovitustest.
5.2 Ostja kohustub teavitama müüjat kauba puudus(t)e ilmnemisest esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe (2) kuu jooksul.

5. Erimeelsuste lahendamine
5.1 Müüja  ning ostja vahelised erimeelsused lahendatakse eelkõige rahumeelselt lähtuvalt mõistlikkuse printsiibist ning kehtivast seadusandlusest.
  5.1.2 Kui kokkulepet siiski ei õnnestu saavutada, on osapooltel õigus lahenduse saavutamiseks pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse